Loading...

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Overeenkomst bij reservatie van een verblijf in de Bed & Breakfast of de huur van een Gîte in Aminata Pontcirq, Lot Frankrijk.

Artikel 1 – sluiting van de overeenkomst:

De reservering is definitief van zodra de klant een aanbetaling van het voorschot heeft gedaan.

Artikel 2 – duur van het verblijf:

Dit contract wordt aangegaan voor bepaalde tijd en de klant kan in geen geval aanspraak maken op het recht om eerder of langer in de gebouwen te verblijven.

Artikel 3 – capaciteit:

De overeenkomst tussen huurder en eigenaar wordt gemaakt voor een bepaald aantal personen. Als de huurder dit aantal overschrijdt, kan de eigenaar extra personen weigeren. In geval van vertrek van een aantal personen hoger dan de geweigerde klanten geen terugbetaling kan worden gevorderd.

Artikel 4 – verhuur ten persoonlijke titel:

De huurovereenkomst gesloten tussen partijen kan op geen enkele manier, zelfs gedeeltelijk, ten goede komen aan derden, tenzij de eigenaar er schriftelijk mee instemt. Elke inbreuk op deze laatste paragraaf kan ertoe leiden dat de huurovereenkomst onmiddellijk wordt opgezegd lastens de huurder, waarbij de opbrengsten van de huurovereenkomst definitief door de eigenaar worden verworven.

Artikel 5 – annulering door de klant.

Elke annulering moet worden gemeld per brief of e-mail aan de eigenaar. Ze is pas definitief na bevestiging van ontvangst door de eigenaar. Annulering voor aanvang van het verblijf: De volgende bedragen zijn door de eigenaar forfaitair en definitief verworven:

  1. meer dan 60 dagen voor aankomst: het voorschot
  2. tussen 60 en 30 dagen voor aankomst: 90% van de totale prijs
  3. minder dan 30 dagen voor aankomst: 100% van de totale prijs

Voor reserveringen per post, telefoon of internet geniet de huurder niet van een herroepingstermijn en dit in overeenstemming met artikel L121-21-8 van de Franse Code voor de Consument.

Artikel 6 – annulering door de eigenaar:

Wanneer de eigenaar voor het begin van het verblijf dit verblijf annuleert, moet hij de klant hierover informeren. De reeds betaalde bedragen zullen onmiddellijk worden terugbetaald, met voorbehoud van eventueel geleden schade te verhalen op de eigenaar.

Artikel 7 – aankomst:

De klant kan enkel op de aangegeven dag en binnen de schriftelijk afgesproken tijden aankomen. In geval van late of vertraagde aankomst dient de klant de eigenaar hiervan telefonisch op de hoogte te stellen.

Als de klant voor de B&B op de geplande dag van het begin van het verblijf niet verschijnt op het domein of niet binnen 24 uur na de datum van voorziene aankomst in het geval van een Gîte, wordt deze overeenkomst ontbonden en herneemt de eigenaar alle rechten over de kamer of de Gîte. De aanbetaling blijft bij de eigenaar die zich het recht voorbehoudt om het saldo van de prijs van het verblijf te behouden.

Extra kosten of diensten die niet werden gemaakt of gebruikt, worden terugbetaald.

Artikel 8 – betalingen :

De toeristenbelasting (“taxe de séjour”) is een lokale belasting die de klant moet betalen aan de eigenaar, die deze vervolgens overmaakt aan de Schatkist.

Het saldo (met inbegrip van de waarborg in geval van huur van een Gîte*) dient uiterlijk 8 weken voor aankomst betaald te zijn door middel van storting.Verbruik en aanvullende diensten die niet in dit contract zijn vermeld, worden aan het einde van het verblijf door de huurder aan de eigenaar betaald.

* In het te betalen saldo bij huur van een Gîte is een waarborgsom inbegrepen van 300 euro. Dit om eventuele door de huurder veroorzaakte schade en /of minderwaarde aan gebouwen, meubilair en andere voorwerpen (geheel of gedeeltelijk) te dekken, evenals het verlies van sleutels of voorwerpen.

Artikel 9 – verplichtingen van de huurder

  • De huurder zal de gehuurde accommodatie en het meubilair en de uitrusting op vreedzame wijze gebruiken. Hij is aansprakelijk voor schade en verlies die zich kunnen voordoen tijdens de duur van het contract in de gebouwen waarvan hij het exclusieve genot geniet. De huurder zal de gehuurde accommodatie onderhouden en deze zal aan het einde van het contract in goede staat zijn. Als er vermelde items zijn gebroken of beschadigd, kan de verhuurder de vervangingswaarde vorderen. Eventuele schade of verlies dienen onmiddellijk vermeld te worden aan de eigenaar.
  • Het schoonmaken van de Gîte is tijdens de huurperiode de verantwoordelijkheid van de huurder.
  • Binnenshuis roken is niet toegestaan. Indien dit toch gebeurt, zullen hier extra kosten voor in rekening gebracht worden.
  • De huurder kan zich niet verzetten tegen het bezoek van het pand als de verhuurder of zijn vertegenwoordiger daarom verzoekt.
  • Het is gevaarlijk en verboden stenen te verplaatsen of als speelgoed te gebruiken en planten of bloemen te verwijderen.
  • De huurder zal geen verhaal kunnen uitoefenen tegen de verhuurder in geval van diefstal en plunderingen in de gehuurde plaatsen. U blijft ook hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de Gîte, het zwembad, de tuin en de inrichting (binnen en buiten) daarvan, als dit het gevolg is van handelen of nalatigheid van uzelf of van derden die zich met uw toestemming in het huis bevinden. Wij hebben voor de kamers (op aanvraag en tegen betaling) kluisjes ter beschikking, in combinatie met een minibar.
  • De klant moet de rust van de lokalen respecteren en er gebruik van maken in overeenstemming met hun doel. Hij zal elk geluid vermijden dat de buren kan irriteren.

Artikel 10 – drank en eten op de kamers:

U kan bij ons ten allen tijde drinken bestellen of nemen uit de honnesty bar. Het is dus ook toegestaan zelf eten aan te kopen elders. Wij vragen echter met aandrang niet te eten op de kamers en de daarvoor bestemde tafels buiten of in de cave te gebruiken.

Servies en bestek kan u in het keukentje van de cave vinden, evenals een gootsteen met water en een microgolfoven. Dit alles is vrij te gebruiken en wordt door ons afgewassen. Wij vragen u in ruil daarvoor bij ons een consummatie te verbruiken (te bestellen of te nemen uit de honesty bar).

Artikel 11 – WiFi:

Er is gratis wifi aanwezig in de kamers en de gîtes. U kan hiervoor een code opvragen. Het gebruik van het internet en eigen apparatuur tijdens de huurperiode is volledig op de verantwoordelijkheid van de huurder. Illegaal downloaden is verboden, evenals verwerpelijke, immorele activiteiten via het net.

Artikel 12 – dieren:

De boekingsbevestiging geeft aan dat onze klanten geen huisdieren kunnen meebrengen. In geval van niet-naleving door de klant, kan de eigenaar de dieren weigeren. Deze weigering kan op geen enkele manier worden beschouwd als een wijziging of een contractbreuk lastens de eigenaar, zodat in geval van vertrek van de klant geen terugbetaling kan worden gevorderd.

Artikel 13 – zwembad en tuin:

Het is verboden te duiken in het ondiepe gedeelte van het zwembad. Kinderen moeten aan en in het zwembad en op het domein steeds onder toeziend oog van de ouders of een meerderjarig persoon zijn. Het zijn zij die verantwoordelijk blijven.

Artikel 14

De eigenaars zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen op het domein, binnen of buiten, van welke aard ook.